Model View Controller (MVC), een modellereertechniek voor software ontwikkelaars

Om het bouwen van een webapplicatie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft men een scala aan technieken bedacht. Een populaire techniek is Model View Controller oftewel MVC. Dit artikel voorziet u van basisinformatie over MVC.

De afkorting MVC staat voor Model-View-Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Omdat met MVC de verantwoordelijkheden in de programmeercode worden gescheiden, kunnen de programmeurs de code gemakkelijker lezen en is onderhoud gemakkelijker te plegen.

Programmeren volgens MVC is tegenwoordig de norm geworden. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. MVC zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een inlogsysteem PHP uitstekend onderhoudbaar is.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? Over het algemeen worden de tabel- en kolomnamen van de database hier beschreven.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. De view bevat doorgaans HTML-code. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller beschrijft de verschillende acties die kunnen worden gedaan. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enz.