Wat betekent Model View Controller?

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Heden ten dage maakt men veel gebruikt van Model-View-Controller (MVC). Hieronder kunt u meer over MVC lezen.

Wanneer men in de softwareontwikkeling spreekt van MVC, dan bedoelt men Model View Controller. Model View Controller dwingt een bepaalde structuur af binnen de broncode van het softwareproduct. Het is te vergelijken met een inhoudsopgave van een boek.

Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.

Tevenwoordig wordt binnen bijna ieder softwareontwikkelingstraject gebruik gemaakt van MVC. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Het maken van een PHP agenda is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.