Wat is Model View Controller?

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegenwoordig wordt MVC veel gebruikt. Meer over Model View Controller kunt u in dit artikel lezen.

MVC is de afkorting van Model-View-Controller. Wanneer men MVC hanteert, dan programmeert men volgens een lagenstructuur. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC.

Programmeurs kunnen de code die volgens MVC is opgebouwd gemakkelijker onderhouden.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Gebruikt de applicatie een database, dan bevat het model doorgaans de tabelnamen en de veldnamen.

De view gaat over zaken die met de presentatie van gegevens te maken hebben. De view bevat doorgaans HTML-code. De presentatielaag beschrijft hoe informatie getoond wordt (ingekort, aantal cijfers achter de komma, lettertype, etc).

Onmisbaar is de controller. Dit is toch de lijm tussen de verschillende onderdelen, die ervoor zorgt dat het geheel werkt. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantgegevens wijzigen, opslaan, et cetera.

Eigenlijk maakt men tegenwoordig voor iedere website wel gebruik van MVC. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Zend Framework en Phalcon. MVC zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een gastenboek PHP uitstekend onderhoudbaar is.